ОВЕРА ЧЛАНАРИНА ДО 29. ФЕБРУАРА

 

Подсећамо све клубове да се овера чланарина за 2024. годину може обавити до 29.фебруара. Потребно је у канцеларију ФСО Лазаревца доставити спискове и то по два примерка за сваку селекцију. Исти морају да буду урађени на клупском меморандуму, оверени клупским печатом и потписани од стране одговорног лица. Спискови треба да садрже ID број играча, име и презиме и ЈМБГ играча.

 


 

Scroll to Top