Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 19.09.2023. године, донео је  следеће:

 

О  Д  Л  У  К  Е

 

Прва општинска лига (2.коло)
Кажњава се Александар Марковић ОФК БОРАЦ (Араповац) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Урош Јовичић ФК МЛАДОСТ (Барошевац) са 1 (једна) утакмице забране играња по члану 22. ДП ФСС.
Кажњава се Александар Стојановић ФК БУРОВО (Бурово) са 1 (једна) утакмица забране играњас  по члану 22. ДП ФСС.

 


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 13.09.2023. године, донео је  следеће:

 

О  Д  Л  У  К  Е

 

Прва општинска лига (1.коло)
Кажњава се ФК СЛОГА (Лукавица) са 3.000,00 динара по члану 63. ДП ФСС.
Кажњава се Бојан Алексић ФК БУРОВО (Бурово) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Филип Јовановић ФК ПРОЛЕТЕР (Врбовно) са 4 (четири) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС
Кажњава се Жарко Миловановић ОФК РАДНИЧКИ (Дрен) са 3 (три) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Ненад Марковић ОФК РАДНИЧКИ (Дрен) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњавља се Никола Перишић ФК ПЕТКА (Петка) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 55. ДП ФСС.
Изриче се мера опомене ФК СЛОБОДА (Лазаревац), по члану 63.ДП ФСС.

 


Scroll to Top