Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 08.04.2024. године, донео је  следећe:

 

О   Д   Л   У   К   E

 

Прва општинска лига (12.коло)
Кажњава се Ђорђе Васиљевић  ФК ПЕТКА (Петка), са 3 (три) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Жарко Миловановић ОФК РАДНИЧКИ (Дрен), са 3 (три) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Урош Јовичић ФК МЛАДОСТ (Барошевац), са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Милош Божић ФК СЛОГА (Лукавица), са 1 (једна) утакмица забране играња по члану 22 ДП ФСС.


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 03.04,2024. године, донео је  следећу:

 

О   Д   Л   У   К   У

 

Прва општинска лига (11.коло)
Кажњава се Филип Јовановић ФК ПРОЛЕТЕР (Врбовно) са 1 (једна) утакмице забране играња по члану 22 . и 55. ДП ФСС.


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 31.10.2023. године, донео је  следећE:

О   Д   Л   У   К   E

 

Прва општинска лига (8.коло)

Кажњава се Милош Божић  ФК СЛОГА (Лукавица) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 55. ДП ФСС.
Кажњава се ФК МЛАДОСТ (Чибутковица) са 3.000,00 динара по члану 53. ДП ФСС.
Кажњава се ОФК РАДНИЧКИ (Дрен) са одузимањем 1 (једног) бода по члану 69. ДП ФСС.

 


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 25.10.2023. године, донео је  следећу:

 

О   Д   Л   У   К   У

 

Прва општинска лига (7.коло)

Кажњава се Жарко Миловановић ФК РАДНИЧКИ (Дрен) са 2 (две) утакмице забране играња по члану55. ДП ФСС.

 


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 18.10.2023. године, донео је  следећу:

 

О   Д   Л   У   К   У

 

Прва општинска лига (6.коло)
Кажњава се Марко Јовић ФК БУРОВО (Бурово) са 1 (једна) утакмице забране играња по члану 22 . и 55. ДП ФСС.

 


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 04.10.2023. године, донео је  следеће:

 

О   Д   Л   У   К   Е

 

Прва општинска лига (4.коло)
Кажњава се Огњен Милошевић ФК ПЕТКА (Петка) са 1 (једна) утакмице забране играња по члану 22. и 54. ДП ФСС.
Кажњава се ФК ПРОЛЕТЕР (Врбовно) са 3.000,00 динара по члану 53. ДП ФСС.

Друга општинска лига (3.коло)
Кажњава се ФК БИСТРИЦА (Бистрица) са одузимањем 1 (један) бод по члану 71. ДП ФСС.
Кажњава се ФК БИСТРИЦА (Бистрица) са 3.000,00 по члану 71. ДП ФСС.
Кажњава се Горан Платанић ФК БИСТРИЦА (Бистрица), са 4 (четири) месеца забране рада у фудбалском спорту по члану 71. ДП ФСС.

 


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 26.09.2023. године, донео је  следећу:

 

О   Д   Л   У   К   У

 

Прва општинска лига (3.коло)
Кажњава се Милан Миловановић ФК ПРОЛЕТЕР (Врбовно) са 1 (једна) утакмице забране играња по члану 22. и 54. ДП ФСС.

 


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 19.09.2023. године, донео је  следеће:

 

О  Д  Л  У  К  Е

 

Прва општинска лига (2.коло)
Кажњава се Александар Марковић ОФК БОРАЦ (Араповац) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Урош Јовичић ФК МЛАДОСТ (Барошевац) са 1 (једна) утакмице забране играња по члану 22. ДП ФСС.
Кажњава се Александар Стојановић ФК БУРОВО (Бурово) са 1 (једна) утакмица забране играњас  по члану 22. ДП ФСС.

 


Комесар за дисциплину ФСО Лазаревац, на седници одржаној 13.09.2023. године, донео је  следеће:

 

О  Д  Л  У  К  Е

 

Прва општинска лига (1.коло)
Кажњава се ФК СЛОГА (Лукавица) са 3.000,00 динара по члану 63. ДП ФСС.
Кажњава се Бојан Алексић ФК БУРОВО (Бурово) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Филип Јовановић ФК ПРОЛЕТЕР (Врбовно) са 4 (четири) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС
Кажњава се Жарко Миловановић ОФК РАДНИЧКИ (Дрен) са 3 (три) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњава се Ненад Марковић ОФК РАДНИЧКИ (Дрен) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 54. ДП ФСС.
Кажњавља се Никола Перишић ФК ПЕТКА (Петка) са 2 (две) утакмице забране играња по члану 55. ДП ФСС.
Изриче се мера опомене ФК СЛОБОДА (Лазаревац), по члану 63.ДП ФСС.

 


Scroll to Top