организација тренера фсо лазаревац

 

Милан Миловановић

председник

 

Милан Допуђ

потпредседник

 

Милош Лазић

потпредседник

 


ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Милан Миловановић
Милан Допуђ
Милош Лазић
Сандра Милојевић
Вељко Димитријевић
Мирослав Пајковић

 


НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Мирослав Спасојевић, председник
Бранко Петровић, члан
Драган Вујовић, члан

Scroll to Top