ЗИМСКИ ПРЕЛАЗНИ РОК 0Д 16. ЈАНУАРА ДО 10.ФЕБРУАРА 2023.ГОДИНЕ

 

Зимски прелазни рок у 2023.години, за све играче и играчице свих степена такмичења обавиће се у периоду од 16.01. 2023. до 10.02.2023.године. Сви клубови су дужни да се стриктно придржавају одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча, прописаном од стране Фудбалског савеза Србије.
Играчи који нису пререгистровани су слубодни играчи и у прелазном року се могу регистровати за нови клуб уз потврду о аутоматском брисању, а исту издаје Регионални савез у којем је играч био регистрован у протеклом периоду.
Фудбалски савез општине Лазаревац обавештава клубове да у периоду прелазног рока у канцеларију савеза доставе и спискове (два примерка) за оверу чланарина. На поменутом списку обавезни су ID играча, име и презиме, ЈМБГ и период на који се издаје чланарина, односно датум: 01.01.2023. – 31.12.2023. потписано и оверено клупским печатом.

 


 

Scroll to Top