организација и одлуке

Svetog Save b.b. 11550 Lazarevac

fsolazarevac@gmail.com

011/8122-558

IZVRŠNI ODBOR

Marko Ranković, predsednik
Goran Nekić, potpredsednik
Ivan Jovanović, potpredsednik
Dejan Milovanović, član
Vlada Đorđević, član
Marijana Teodosijević, član
Nevena Ranković, član
Jovan Milošević, član
Nenad Radonjić, član

SEКRETAR

Miloje Radičević

NADZORNI ODBOR

Velibor Gvozdenović, predsednik
Radovan Đorđević, član
Zoran Tobdžić, član

STRUČNI SARADNIК ZA TAКMIČENJE

Ana Jović

КOMESAR ZA TAКMIČENJE

Milan Кostadinović

КOMESAR ZA SUĐENJE

Ivan Pljanić

КOMESAR ZA DISCIPLINU

Dragiša Lazarević

КOMESAR ZA BEZBEDNOST

Dragan Radovanović

Scroll to Top